Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným portem 28. - 30. 3. 2022

Dokladem o uhrazení poplatku se prokažte u registrace, kde můžete požádat o vydání daňového dokladu.

Pokud potřebujete vystavit fakturu před úhradou poplatků, obraťte se e-mailem na adresu portovy_kurz@mou.cz

Bližší informace získáte také na tel.: 543 136 306 nebo napište na výše uvedený e-mail.

Informace o zpracování osobních údajů najdete na stránkách "Osobní údaje zpracovávané v MOÚ" a "Zpracování osobních údajů - Odbor nelékařských zdravotnických pracovníků".

Termín: 28. 3. 2022 - 30. 3. 2022
Počet účastníků: 10
Délka kurzu:

6 dnů po 8 hodinách.

Certifikovaný kurz je rozvržen do dvou částí – části teoretické a praktické, každá v délce trvání 3 dnů. Praktická část (3dny) se plánuje v den zahájení kurzu.

Odborná garance: Zuzana Sýkorová
Cena kurzu: 3900 Kč

V ceně kurzu není zahrnuta strava a ubytování (zajišťuje si každý účastník sám).

Platbu zašlete na účet MOÚ vedený u České národní banky, a.s. pod č. účtu 87535621/0710.

MOÚ - IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805, identifikátor datové schránky: 7vqnyc6

Variabilní symbol a specifický symbol (generováno po vyplnění a odeslání přihlášky):

Přihláška na účast v kurzu:

Všechny položky označené * jsou povinné.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Max. velikost souboru: 500 MB